Mindfulness - Based Stress reduction

Mindfulness-Based Stress Reduction

Według THE CENTER FOR MINDFULNESS IN MEDICINE, HEALTH CARE, AND SOCIETY, UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MEDICAL SCHOOL Jon Kabat-Zinn, Mindfulness Meditation: Czym jest i czym nie jest oraz rola mindfulness w opiece zdrowotnej I w medycynie.
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) to precyzyjnie zdefiniowane i systemowe podejście edukacyjne skoncentrowane na pacjencie, ktore wykorzystuje intensywny trening w zakresie medytacji mindfulness jako podstawę programu uczącego, jak skutecznie zatroszczyć się o siebie aby żyć zdrowiej i lepiej sie adaptować.
Pierwowzór programu został opracowany i rozwinięty w Stress Reduction Clinic (Klinika Redukcji Stresu) na Uniwerystecie Medycznym w Massachusettes. Z odpowiednimi modyfikacjami, program jest z sukcesem wykorzystywany zarowno w wielu innych centrach medycznych jak rownież w takich ośrodkach, jak szkoły, więzienia, organizacje sportowe oraz w wielu innych środowiskach zawodowych.
Odkreślamy, że jest wiele rożnych sposobów strukturyzacji i prowadzenia programow redukcji stresu z wykorzystaniem mindfulness. Optymalna forma i sposob prowadzenia zależą od lokalnych uwarunkowań, poziomu doświadczenia i zrozumienia ludzi, ktorzy podejmują się nauczania.
Podstawą dla tej decyzji, bardziej niż klonowanie czy franczyzowanie jednej recepty powinno być praktyczne „tu i teraz”. Poniżej wskazujemy jednak kluczowe zasady i aspekty praktyki MBSR, ktore są uniwersalne i jako takie powinny być uwzględniane i realizowane przez każdego nauczyciela. Zasady te obejmują:
  • uznanie doświadczenia za wyzwanie, a nie za kolejne zadanie, i w konsekwencji traktowanie doświadczenia jak przygody, a nie jak jeszcze jednego postanowienia, żeby byc zdrowym,
  • nacisk na znaczenie indywidualnego wysiłku i motywacji oraz regularnej i zdyscyplinowanej praktyki mindfulness w wielu formach, niezależnie od tego, czy danego dnia ktoś ma ochotę na praktykowanie, czy też nie,
  • natychmiastowa zmiana stylu życia, ktorą pociąga za sobą podjęcie praktyki mindfulness ponieważ wymaga ona poważnych zobowiązań czasowych (w naszej Klinice minimalnie 45 minut dziennie przez sześć dni w tygodniu),
  • uznanie wagi każdego momentu poprzez intencjonalne przywoływanie go do świadomości; tym samym postrzeganie obecnej chwili poza czasem zegarowym,
  • bardziej edukacyjne niz terapeutyczne podejście, co powoduje, że w dosyć dużych grupach realizujemy ustrukturyzowany i zamknięty w czasie program, aby stworzyć społeczność uczącą się i praktykującą, swoistą „masę krytyczną”, ktora pomaga wzmacniać ciągłą motywację, daje wsparcie oraz poczucie akcepracji i przynależności. Społeczne czynniki emocjonalnego wsparcia i troski oraz odczucie przynależności są niezwykle uzdrawiające i istotne w tworzeniu edukacyjnego środowiska umożliwiającego ciągły rozwoj osobisty niezależnie od indywidualnej aktywności i pracy w samodzielnym radzeniu sobie i rozwiązywaniu problemow.,
  • medycznie zroznicowane otoczenie, w ktorym ludzie z rożnymi dolegliwościami wspolnie partycypują w zajęciach; zaletą takiego podejścia jest koncentrowanie sie na tym, co ludzi raczej łączy niż na tym, co jest szczegolnego w ich przypadkach (co jest z nimi „w porządku’’ a nie co jest z nimi „nie tak”). To właśnie stąd bierze się ogolny i uniwersalny charakter programu MBSR, odrożniając się tym samym wyraźnie od tradycyjnych podejść medycznych i psychiatrycznych, ktore zorientowane są na specyficzne wskazania diagnostyczne. Oczywiście, stres, bol, choroba są powszechnym doświadczeniem w medycynie, ale ponad to, a może przede wszystkim uczestnikow programu łączy to, że żyją, mają ciała, oddychają, myślą, czują, postrzegają. Łączy ich pozostawanie w określonych stanach psychicznych, takich jak niepokoj, zamartwianie się, frustracja, irytacja, złość, depresja, smutek, poczucie beznadziei, rozpacz, radość, satysfakcja, i możliwość kultywowania świadomości każdej chwili poprzez kierowanie uwagi w szczegolny, wyuczony sposob. Łączy ich także, w naszej opinii, dostęp do własnych wewnętrznych zasobow; do możliwości uczenia się, wzrastania i uzdrawiania się (odroznieniu do tradycyjnego leczenia) w ramach praktyki mindfulness.